Mogelijke toepassingen (= indicaties) van angst-dempende middelen (= anxiolytica) o.a.:

- dwangmatig handelen (= obsessieve ompulsieve stoornissen = OCS)
- gegeneraliseerde angst-stoornissen (= GAS): overmatige bezorgdheid/angst voor zaken, toestanden en/of personen die normaal gesproken niet of nauwelijks angst optroepen.
- paniek-stoornissen
- post-traumatische stress-stoornis
- sociale fobieën

Terug