Groep van medicijnen die het ontstaan van bloedstolsels voorkómen (= preventie = profylaxe) door vertraging van de bloedstolling (= coagulatio sanguiniens) en zo de kans op trombose en embolie verminderen.

zie ook:
- trombocyten-aggregatie-remmers
- trombo-embolische aandoeningen

Terug naar bloedstolling-remmende middelen