Groep van medicijnen die werkzaam zijn tegen infecties met virussen. Virustatisch middelen (= virus-remmers) remmen de vermenigvuldiging ( = replicatie) van virussen en virucide middelen doden virussen.

Anti-virale middelen worden onderverdeeld in:
- anti-retrovirale middelen (= HIV-/AIDS-middelen)
- anti-virale huidmiddelen (= koortslip-middelen)
- overige anti-virale middelen
- interferonen

zie ook:
- virussen
- virus-infecties
- middelen bij infectie-ziekten