Groep van medicijnen die worden gebruik bij astma en chronisch obstructieve longziekten (= COL = COPD), zoals bronchitis en emfyseem.

Astma- en COL-middelen worden onderverdeeld in:
- anti-histaminica
- anti-leukotriënen (= leukotrieen-blokkers/-antagonisten)
- bèta-sympathico-mimetica
- cromoglicinen (= cromonen)
- cystische fibrose-middelen
- inhalatie-corticosteoïden
- longslijm-oplossende middelen (= mucolytica)
- para-sympatico-lytica
- xanthinen
- combinaties van bovengenoemde middelen

zie ook:
- astma
- chronische obstructieve longziekten (= COL = COPD)
- luchtweg-middelen