Groep van medicijnen (zie hieronder) die o.a. worden toegepast bij angst, pijn en slapeloosheid als gevolg van psychische en/of lichamelijke aandoeningen (zie toepassingen).

De keuze van benzodiazepinen wordt bepaald door:
- de aard van de aandoening of klachten (zie toepassingen)
- de snelheid waarmee de werking intreedt
- de duur van de werking

Opmerking
Om verslaving (= afhankelijkheid) te voorkómen mogen benzodiazepinen maximaal 2 maanden achter elkaar worden gebruikt. Als benzodiazepinen langer dan 2 maanden nodig zijn, moet het gebruik na uiterlijk 4 maanden geleidelijk worden gestopt (= afbouwen, uitsluipen).

zie ook:
- toepassingen
- bijwerkingen
- angst-dempende middelen (= anxiolytica)
- epilepsie-middelen (= anti-epileptica)
- slaapmiddelen (= hypnotica)

Terug naar psycho-farmaca