Groep van medicijnen die het bloedglucose-gehalte (= bloedsuiker-spiegel) kunnen beïnvloeden.

Bloedsuiker-middelen worden onderverdeeld in:
- bloedsuiker-verhogende middelen
- bloedsuiker-verlagende middelen (= anti-diabetica)