Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast bij cystische fibrose (= taaislijm-ziekte) om vastzittend taaislijm op te lossen, zodat het gemakkelijker kan worden opgehoest.

zie ook:
- taaislijmziekte (= cystische fibrose)
- longslijm-oplossende middelen (= mucolytica)
- astma- en COL-middelen

Recept-medicijnen

Pulmozyme®