Groep van middelen die worden gebruikt bij medisch onderzoek (= diagnose) naar afwijkingen in de bouw en functie van weefsel en organen.

Diagnostica worden onderverdeeld in middelen die:
- afwijkingen in de bouw van weefsels en organen zichtbaar maken: o.a. patentblauw
- immunologische reacties veroorzaken: o.a. histoplasmine om histoplasmose en tuberculine tuberculose (= tbc) vast te stellen
- orgaanfuncties testen: o.a. ceruletide (galblaas-functie), histamine (zoutzuur-secretie door de maag), sulfobroomftaleïne (gal-excretie door de lever in de galblaas)

zie ook:
- contrast-middelen
- diverse geneesmiddel-groepen

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen

Recept-medicijnen

Mydriasert® ooginsert