Groep van medicijnen die bij bepaalde vormen van psoriasis worden toegepast. De werkingswijze van deze middelen is niet bekend. Vermoedelijk hebben ze een gunstige invloed op het afweersysteem (= immuun-modulerende werking), waardoor de groei van de keratinocyten in de huid wordt afgeremd.
Fumaarzuurderivaten zijn in Nederland niet officieel als geneesmiddel geregistreerd.

Middelen
Toegepast worden o.a. mono-ethyl-fumaarzuur en het actievere dimethyl-fumaarzuur.

Mogelijke toepassingen (o.a.)
Vormen van psoriasis die niet of onvoldoende reageren (= therapie-resistent) op andere psoriasis-middelen.

Niet gebruiken (= contra-indicaties) bij o.a. nier- en leverfunctie-stoornissen, bloedbeeld-afwijkingen, maagdarm-stoornissen, zwangerschap en borstvoeding, kanker (ook indien eerder gehad).

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Flushing ('blozen'), maagdarm-stoornissen, lever- en/of nier-aandoeningen, bloedbeeld-veranderingen

zie ook:
- psoriasis
- psoriasis-middelen