Groep van medicijnen die overeenkomen met of afgeleid zijn van (= derivaten) de vrouwelijke geslachtshormonen.

Onderverdeling:
- hormonale anti-conceptiva (o.a. 'de pil')
- endometriose-middelen
- estrogenen (= oestrogenen, 'vruchtbaarheidshormonen')
- overgangsklachten-middelen
- progestagenen (= 'zwangerschapshormonen')
- overige estrogeen-progestageen-combinaties (o.a. bij overgangsklachten)

Terug naar geslachtshormonen