Groep van medicijnen (zie hieronder) die een corticosteroïd bevatten en daarnaast een stof die de opname (= penetratie) van het corticosteroïd in de huid verbetert.

zie ook:
- huidmiddelen, corticosteroïden
- corticosteroïden
- huid-middelen