Groep van medicijnen die bij jicht worden toegepast.

Jicht-middelen worden onderverdeeld in:
- middelen bij een jicht-aanval
- middelen om een jicht-aanval te voorkómen (= preventie, profylaxe)

zie ook:
- jicht
- pijnstillers