Groep van medicijnen die worden toegepast bij aandoeningen van de luchtwegen (= tractus respiratorius), zoals astma, bronchitis, emfyseem, long-ontsteking (= pneumomie), long-fibrose) en taaislijmziekte (= cystische fibrose).

Luchtwegmiddelen worden onderverdeeld in:
- astma- en COL-middelen (COL = chronische obstructieve longziekten)
- hoestmiddelen
- longslijm-oplossende middelen
- luchtweg-verwijdende middelen
- middelen bij long-ontsteking
- verkoudheidsmiddelen
- overige luchtwegmiddelen

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen