Groep van medicijnen die per inhalatie worden toegediend omdat ze bij chronisch astma of een een astma-aanval de ademnood opheffen door de luchtwegen (= bronchieën) te verwijden.

Luchtwegverwijdende middelen worden onderverdeeld in:
- anti-leukotriënen
- bèta-sympathico-mimetica
- cromoglicinen
- inhalatie-corticosteroïden
- parasympathico-lytica
- xanthinen (= theofyllinen)
- combinaties

zie ook:
- astma
- astma-middelen

Terug naar luchtweg-middelen