- Hydroxychloroquine (= Plaquenil®) en chloroquine (= Nivaquine®) mogen tijdens de hele zwangerschap worden gebruikt ter voorkóming (= profylaxe) van malaria.

- Proguanil (= Paludrine®) mag tijdens de hele zwangerschap worden gebruikt, echter bij voorkeur in combinatie met foliumzuur.

- Mefloquine (= Lariam®) mag pas vanaf de 4e maand van de zwangerschap worden gebruikt.

- Kinine mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt voor de therapeutische behandeling van reeds bestaande malaria.

- Andere malaria-middelen, zoals doxycycline (diverse merknamen) en halofantrine (= Halfan®) mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap (tenzij de arts om dwingende medische redenen anders voorschrijft).

zie ook: malaria

Terug naar malaria-middelen