Onderdosering betekent dat minder medicijn wordt gebruikt dan door de arts (zie etiket) of in de bijsluiter (zie: dosering) is voorgeschreven. Hierdoor komt er onvoldoende werkzame stof in (bij inwendig gebruik) of op (bij uitwendig gebruik) het lichaam terecht. Het gevolg daarvan kan zijn dat het medicijn helemaal niet werkt of dat de werking minder sterk (= sub-therapeutisch) is dan bij een juiste dosering het geval zou zijn geweest. In de praktijk kan dit o.a. betetekenen dat men meer last heeft van de ziekteverschijnselen en dat de ziekte langer duurt dan nodig is.

Mogelijke gevolgen (o.a.)
- de ziekte wordt niet voorkómen (bijv. vergeten van anti-malaria-tabletten)
- de verschijnselen van de ziekte worden niet of onvoldoende behandeld (bijv. meer pijn en last dan nodig is)
- de oorzaak van de klachten, dus de ziekte zelf, wordt niet of onvoldoende bestreden en op den duur mogelijk zelfs onbehandelbaar (bijv. na langdurige onderdosering van anti-biotica)
- zwangerschap wordt niet voorkómen (bijv. vergeten van 'de pil')

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- de (huis)arts heeft een te lage dosering voorgeschreven
- de apotheker heeft een te lage dosering op het etiket gezet of meegegeven
- de verpleging geeft een te lage dosering
- de patiënt (of begeleider) gebruikt de medicijnen niet
- de patiënt gebruikt te weinig medicijn omdat de dosering op etiket of in de bijsluiter niet wordt begrepen of omdat de gebruiksaanwijzing niet duidelijk is.
- de patiënt vergeet de medicijnen mee te nemen op week-end, zakenreis of vakantie
- de patiënt vergeet de medicijnen in te nemen
- de patiënt gebruikt, al of niet bewust, minder medicijn dan is voorgeschreven door de arts (recept-medicijnen: zie etiket) of in de bijsluiter is aangegeven (zelfzorg-medicijnen: zie dosering en gebruik)

Adviezen
- Gebruik medicijnen altijd strikt volgens het voorschrift op het etiket en/of in de bijsluiter van de verpakking.
- Neem contact op met de (huis)arts of apotheker als u twijfelt aan de juistheid van de dosering of als u niet (meer) weet hoe u de medicijnen moet gebruiken.
- Raadpleeg eerst uw (huis)arts of apotheker als u de dosering van uw medicijn(en) wil verlagen.