Onder de werking van een medicijn wordt de hoofdwerking van de werkzame stof(fen) in dat medicijn verstaan bij de aanbevolen of voorgeschreven dosering.

Daarnaast kan een medicijn ook bijwerkingen, wisselwerkingen (= interacties) en zelfs giftige of toxische werkingen hebben. Deze doen zich bij normale doseringen betrekkelijk zelden voor, maar kunnen nooit geheel worden uitgesloten.

zie ook:
- bijwerkingen
- wisselwerkingen