Groep van medicijnen die het hersen-enzym mono-amino-oxidase (= MAO) remmen dat betrokken is bij de afbraak van serotonine (= 5-hydroxytryptamine = 5-HT). Hierdoor neemt serotonine-spiegel in de hersnen toe en als gevolg daarvan de depressiviteit af.

MAO-remmers worden toegepast bij depressies die niet of niet voldoende reageren op andere anti-depressiva.

zie ook: depressiviteit

Terug naar anti-depressiva