Groep van medicijnen die worden toegepast bij geleidelijke afbraak (= degeneratie) van zenuwcellen (= neuronen).

Neuro-degeneratieve middelen worden onderverdeeld in:
- amyotrofe laterale sclerose-middelen (= ALS-middelen)
- dementie-middelen
- multipele sclerose-middelen (= MS- middelen)
- parkinson-middelen

Terug naar middelen bij centraal-neurologische aandoeningen