Groep van medicijnen die worden toegepast bij oor-aandoeningen.

Oor-middelen worden onderverdeeld in:
- anti-microbiële oor-middelen
- oor-middelen met corticosteroïd

- oor-middelen met anti-bioticum + corticosteroïd
- overige oor-middelen

zie ook: oor-aandoeningen

Terug naar KNO-middelen