Groep van medicijnen die de spanning (= tonus) van wand van de holle organen (o.a. maag, darm, galwegen, blaas, etc.) verhogen. Deze middelen bootsen (= mimeren) de activiteit van het para-sympathische zenuwstelsel na.

Voorbeelden zijn carbacol (zie hieronder) en de zogenaamde acetyl-choline-esterase-remmers die in het lichaam de afbraak van acetylcholine remmen en zo de werking van de parasympathicus versterken of verlengen.

Het parasympathische zenuwstelsel, waaronder de nervus vagus, regelt o.a. de spijsvertering en de functie van de urinewegen en blaas en de geslachtsorganen (zie ook kolieken).

zie ook:
- darm-tonus-beïnvloedende middelen
- para-sympathicolytica (= anti-cholinergica)