De pil wordt o.a. onderverdeeld naar het gehalte estrogeen (= oestrogeen) per tablet. Om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden, wordt er naar gestreefd het hormoon-gehalte van de pil zo laag mogelijk te houden, echter zónder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de pil.
In het algemeen geldt: \"hoe minder estrogeen de pil bevat, des te veiliger de pil op lange termijn zal zijn\".

Onderscheiden naar sterkte (= hoeveelheid estrogeen per tablet):
- 'sub-20 pillen': bevatten minder dan 20 microgram estradiol per tablet
- 'sub-30 pillen': bevatten minder dan 30 microgram estradiol per tablet
- 'sub-50 pillen': bevatten minder dan 50 microgram estradiol per tablet
- '50-pillen': bevatten 50 of meer microgram estradiol per tablet

Terug naar de pil

NB! Ga voor vragen over het pilgebruik naar de pil-watch van ConsuMed