Een placebo (L. placebo = ik zal behagen) is een medicijn zonder werkzame stof (zónder dat de patiënt dat weet), dat precies lijkt op het 'echte' medicijn mét werkzame stof.

Een placebo-effect kan tot 40-50% van de werking van een 'echt' medicijn (met werkzame stof) bedragen. Het placebo-effect duur meestal kort, maar kan ook lang duren. Behalve de werking kunnen ook bijwerkingen optreden (vooral als de patiënt op de hoogte is van de mogelijke bijwerkingen).

Het optreden van een placebo-effect kan mogelijk worden verklaard door inbeelding (= auto-suggestie). Dit betekent dat alleen al de gedachte op zichzelf dat een (echt) medicijn wordt verkregen al voldoende kan zijn om een zeker genezend effect te veroorzaken.

Mogelijke toepassingen (o.a.)
- bepaalde psychische aandoeningen
- geneesmiddelen-onderzoek: ter vergelijking van de werking van een echt medicijn (met werkzame stof) met het effect van het geven als zodanig van een medicijn (zonder werkzame stof).