Groep van medicijnen die de werking van de schildklier
- nabootsen (mimeren): zie thyro-mimetica
- remmen (stasis): zie thyro-statica

Terug naar hormonen

Recept-medicijnen

Thyrax Duotab®
Thyrofix®