Groep van medicijnen (zie hieronder) die op niet-specifieke wijze de heropname (Eng. re-uptake) van de hersenstof serotonine (= 5-hydroxytryptamine = 5-HT) door bepaalde hersenzenuwen remmen en daardoor werkzaam zijn bij depressiviteit.

zie ook:
- depressiviteit
- SSRI's

Terug naar anti-depressiva