Groep van medicijnen die de heropname (Eng. re-uptake) van de hersenstof serotonine (= 5-hydroxy-tryptamine = 5-HT) in bepaalde hersenzenuwen remmen en daardoor werkzaam zijn bij depressiviteit.

SRI's worden onderverdeeld in:
- niet-specifieke SRI's (= non-specific serotonin-reuptake-inhibitors)
- SSRI's (= specifieke serotonine-heropname-remmers = specific serotonin-reuptake-inhibitors

zie ook: depressie

Terug naar anti-depressiva