Slaapmiddelen worden onderverdeeld in:
- benzodiazepinen en verwante verbindingen
- overige slaapmiddelen

Terug naar slaapmiddelen