Groep van medicijnen (zie hieronder) die diarree kunnen stoppen door regulatie van de darminhoud en/of -werking en/of uitdroging (= dehydratie) kunnen voorkómen door de vocht-balans te herstellen.

zie ook:
- diarree
- stoelgang

Terug naar maag/darm-middelen