Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1997

Werkzame stof

HBs-antistoffen (= immunoglobulinen) tegen hepatitis B-antigeen (= anti-HBs-antigeen = Au-antigeen) virus

Geneesmiddelgroep

Immunoglobulinen (= antistoffen)

Samenstelling

Injectieflacons met tenminste 100 Internationale Eenheden (= IE) of 200 IE IgG, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten per ml
Bevat tevens glycine.

Fabrikant/Leverancier

Sanquin CLB Producten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis , passieve immunisatie (= bescherming) na besmetting door kleine hoeveelheden HbsAg-positief bloed of daarmee besmette transfusievloeistof of bloedpreparaten (celconcentraten) of van personen met een verhoogd risico op hepatitis B-infectie, bij wie vaccinatie niet mogelijk is of die eerder negatief reageerden op vaccinatie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Selectief IgA-deficiënte patiënten bij wie IgA-antistoffen zijn aangetoond (bij voorkeur niet behandelen met dit middel)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit middel alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel bevat antistoffen (= immunoglobulinen) tegen hepatitis B-antigeen (= anti-HBs-antigeen = Au-antigeen)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Injectieplaats: pijn

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakt levende micro-organismen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en in een spier (= intra-musculair) van de bovenarm of het dijbeen toegediend.

Na de inenting met dit middel tenminste 3 maanden wachten met inenting van een vaccin met verzwakt levend vaccin.

Na inenting met een verzwakt levend vaccin tenmisnte 3-4 weken wachten met toediening van dit middel.
Indien dat toch noodzakelijk is, na ca. 3 maanden revaccineren.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van HepBQuin®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat tevens glycine.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017