Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/687/001-002

Werkzame stof

Immunoglobulinen IgG, IgA en IgM (bereid uit normaal, menselijk bloedplasma)

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: middelen bij infectieziekten

Subgroep: immunoglobulinen

Samenstelling

Oplossing voor subcutane injectie: 200 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

CSL Behring

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuundeficiëntie (= verzwakte afweer), primaire (= geen bekende oorzaak) en secundaire (= wel bekende oorzaak) vormen

Ziekte van Kawasaki

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond (om een anafylactische reactie uit de weg te gaan)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift borstvoeding worden geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen invloed te verwachten van Hizentra op uw rijvaardigheid of uw mogelijkheid om machines te gebruiken.

Hoe werkt het?

De antistoffen (= immunoglobulinen = Ig) in dit middel maken virussen en/of hun giftige producten (= toxinen) onschadelijk (= passieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Braken

Duizeligheid

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn, voorbijgaand (= passagère)

Injectieplaats: gevoeligheid en pijn

Koorts

Malaise en koorts (verdwijnt meestal binnen 24 uur)

Rillingen

Rugpijn

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakt, levend virus, zoals DKTP- en DTP-vaccin

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige onderhuids (= subcutaan) toegediend.

De thuisbehandeling wordt gestart door een medische zorgverlener die ervaring heeft met de behandeling van immunodeficiëntie en de begeleiding van patiënten voor thuisbehandeling.

Dit preparaat niet toedienen binnen 4 weken ná toediening van een vaccin met verzwakt, levend virus, zoals DKTP-vaccin. Indien dat toch noodzakelijk is dit preparaat met immunoglobulinen na 3 maanden/i] nogmaals toedienen.

Na toediening van dit preparaat minstens 3 maanden wachten met het toedienen van een vaccin met verzwakte levende virrsussen (o.a. DKTP-vaccin).

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Het wordt sterk aanbevolen om telkens wanneer u Hizentra toedient, de volgende gegevens in uw behandelingsagenda te noteren:
? de datum van toediening,
? het partijnummer van het geneesmiddel en
? het geïnjecteerde volume, toedieningssnelheid, het aantal en de plaatsen van injectie.

Zie Flebogamma®, Gammagard S/D®, Immunoglobuline I.V. Sanquin, Ivegam® of Octagam®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017