Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Menopauze-gonadotrofine (= HMG): combinatie van Follikel-Stimulerend Hormoon (= FSH) en Luteïniserend Hormoon (= LH)

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (+ toedieningsset): 75 IE follikel-stimulerend hormoon (FSH) + 75 IE luteïniserend hormoon (= LH)

Fabrikant/Leverancier

Ferring BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid , bij de man bij bepaalde vormen van verstoorde zaadvorming (= spermatogenese)

Onvruchtbaarheid , bij de vrouw bij onvoldoende eicelrijping en ontbrekende eisprong (= anovulatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ovarium-kysten of vergrotingen, bepaalde vormen van

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren van de eierstok (= ovarium-carcinoom), borst (= mammacarcinoom), baarmoeder (= uterus-carcinoom), hypofyse (= -adenoom) of hypothalamus (= -adenoom), prostaat (= prostaatcarcinoom) of testes (testes-tumor).

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap en borstvoeding

Dit wordt o.a. gebruikt bij de aanvang van de zwangerschap ter ondersteuning van de zogeheten luteale fase.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Menopauze-chorion-gonadotrofine (= HMG) wordt bereid uit de urine van vrouwen na de overgang (= post-menopauze). Het bevat follikel-stimulerend hormoon (= FSH) en luteïniserend hormoon (= LH).

FSH stimuleert bij de vrouw de rijping en het vrijkomen van de eicel (= ovulatie). LH stimuleert de productie van oestrogenen. dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie).

Bij de man stimuleert HMG de vorming van mannelijke geslachtshormonen zoals testosteron door de zogeheten cellen van Leijdig in de testikel.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische huiduitslag

Bloedverdikking (= hemoconcentratie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Injectieplaats: jeuk, roodheid, pijn, roodheid

Koorts

Meerlingen-zwangerschap, verhoogde kans op

Misselijkheid (= nausea)

Vochtophoping

Opgezet gevoel

Trombose en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Wisselwerkingen

Clomifeen (= Clomid®, Serophene®)

GnRH-agonisten (= bepaalde hypothalamus-hormonen, zoals gonadoreline)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij HMG Ferring®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017