Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bètamethason en tetracycline

Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen, corticosteroïd + antibioticum

Samenstelling

Crème, 30 g: 10 mg hydrocortison-acetaat en 30 mg tetracycline-hydrochloride per gram

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huid-infecties, die geïnfecteerd zijn geraakt met micro-organismen (= secundaire huid-infecties), die gevoelig zijn voor tetracycline

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Acne, gewone (= acne vulgaris)

Huidaandoeningen, als bijwerking van (andere) corticosteroïden

Huidinfecties, veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten (= primaire huid-infecties)

Huidaandoening (= dermatose), op jonge leeftijd (juveniele)

Huid, dunne (huid-atrofie)

Huid, dunne vaatwanden

Huidwonden

Huidzweren (= ulcereuze huidaandoeningen)

Ichthyosis (= hyperkeratose = visschubbenziekte)

Ogen: niet op de oogleden smeren

Overgevoeligheid voor dit middel, het corticosteroïd, tetracycline of een ander bestanddeel in dit middel

Rosacea (= acne rosacea)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te weten wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken dan tijdens de borstvoeding de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat het zwak werkzame corticosteroïd hydrocortison (klasse 1) dat de ontstekingsreactie (= anti-inflammatoire werking) remt, plaatselijk vaatvernauwing veroorzaakt (= lokale vasoconstrictie) en de celdeling remt (= anti-mitotische werking).

Het antimicrobiële middel in dit medicijn (tetracycline) doodt bepaalde bacteriën (= bactericide werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bijwerkingen treden vooral op in het gezicht, op de behaarde huid en op de huid rond de geslachtsorganen (= genitaliën)

Bloedingsneiging

Dunner worden van de huid (= huidatrofie), dikwijls onomkeerbaar (= reversibel)

Gehoor-beschadiging (= ototoxiciteit), met name bij langdurig gebruik op grote lichaamsoppervlakken

Huid, droge

Huid, geïrriteerde, branderige

Huid, witte vlekken ten gevolge van pigmentverlies (= depigmentatie)

Huidaandoeningen, ernstiger worden (= exacerbatie) van andere huidaandoeningen (= dermatosen)

Huidinfecties, bijkomende (= secundaire) op de plaats van de aandoening; vooral bij afsluiten (= occlusie) van de huid en in huidplooien.

Huidontsteking, rond de mond (= periorale dermatitis)

Huidvlekken, blauwe en rode, ten gevolge van verwijding van bloedvaten (= teleangiëctasieën)

Hyperkeratose (= visschubbenziekte = ichthyose)

Kinderen: hypercorticisme (toename van de bijnierschorsfunctie), bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden; vooral bij afsluiting van de huid (door bijv. door een luier) bij zuigelingen en peuters)

Kinderen: onderdrukking van de afgifte van groeihormoon, bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden; vooral bij afsluiting van de huid (door bijv. door een luier) bij zuigelingen en peuters)

Littekens, witte, onder de huid (= striae atrophicae)

Nier-beschadiging (= nefrotoxiciteit), met name bij langdurig gebruik op grote lichaamsoppervlakken

Psoriasis, etterende (= psoriasis pustularis), wanneer reeds psoriasis aanwezig is

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Bij normaal gebruik van dit middel op de huid doen zich voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang voor met andere medicijnen, voedsel of vloeistoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of vloeistoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Niet meer dan 30-60 gram crème of zalf per week gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat de klachten niet verdwijnen of weer terugkeren. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot (soms) ernstige bijwerkingen en zelfs ziekenhuisopnamen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Patiënten-informatiefolder bij Hydrocortison/Tetracycline Crème FNA

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Dunner worden van de huid (= atrofie) en verergering van de huid-infectie.

In principe is na overdosering de kan op bijwerkingen groter en zijn de bijwerkingen die zich voordoen ernstiger.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017