Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Diazoxide

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 20 ml: 15 mg natriumzout van diazoxide per ml

Fabrikant/Leverancier

Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ernstige bloeddrukverhoging(= hypertensie), wanneer snelle bloeddrukverlaging noodzakelijk is

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor of vergelijkbare middelen (thiaziden)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts dat noodzakelijk vindt).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt de bloedvaten (= vasodilatatie) waardoor de bloeddruk wordt verlaagd (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedglucose-gehalte, verhoging (= hyperglykemie)

Braken

Hoofdpijn

Misselijkheid, voorbijgaand

Onbehagen, gevoel van

Sufheid (= sedatie)

Warmtegevoel

Water- en zoutophoping (= water- en zoutretentie)

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= anti-hypertensiva), andere dan dit middel

Bloedingstijd-verlengende middelen (= anti-coagulantia), bepaalde (cumarine-derivaten)

Medicijnen die sterk aan het bloedeiwit worden gebonden (o.a. middelen die de bloedingstijd beïnvloeden)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (thiazide-type)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Hyperstat®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017