Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/14/945

Werkzame stof

Ibrutinib

Geneesmiddelgroep

Proteinekinaseremmers

Samenstelling

Capsules met 140 mg ibrutinib per capsule

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische lymfocytaire leukemie (= CLL)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Actieve lichaams-infecties (= systemische infecties)

HIV-infecties

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. knaagdier-eiwiiten = muriene eiwitten)

Uitzaaiingen (actieve, secundaire kwaad-aardige tumoren)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en gedurende 12 maanden na gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen met een effectief anticonceptiemiddel

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de ontwikkeling van het lymfoom.

Bijwerkingen

Longontsteking

Luchtweginfecties

Braken

Diarree

Duizeligheid (vaak)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Pijn, algemene of in buik, rug, borst, gewrichten (= artralgie), spieren (= myalgie)

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Bij voorkeur niet binnen 3 weken combineren met andere chemotherapeutica

Tijdens en tenminste 12 maanden na behandeling met dit middel geen levende, virale vaccins toedienen

Hoe te gebruiken?

Zie het etiket op de verpakking of lees het gebruik in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemene informatie over bewaren

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele /b] of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017