Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Ventavis®: 2004

Werkzame stof

Iloprost

Geneesmiddelgroep

Pulmonale bloeddrukverlagers

Prostglandinen

Samenstelling

Ventavis® vernevel-oplossing voor inhalatie (aërosol), 2 ml: 10 microgram iloprost-trometamol per ml

Hulpstoffen: ethanol 96%, natriumchloride, trometamol, water, zoutzuur

Fabrikant/Leverancier

Ventavis®: Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging in de longen (= pulmonale hypertensie = PPH)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartproblemen, uiteenlopende

Hersenberoerte of andere stoornis van de hersendoorbloeding (= cerebrale ischemie), korter dan 3 maanden geleden

Bloedingen, verhoogd risico

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of één of meer van de bestanddelen

Pasgeborenen en kinderen

Vochtophoping inde longen (= pulmonaal oedeem)

Zwangerschap

Zwangerschapswens (overleg in dat geval vóór gebruik eerst met uw arts)

Let op!

Pasgeborenen, kinderen en zwangere vrouwen niet blootstellen aan neveldruppeltjes van dit middel in de lucht.

Sta voorzichtig op van bed of uit stoel om duiseligheid en flauwvallen te voorkómen (zorg dat een arts kan worden gewaarschuwd als dat gebeurt).

Overleg bij leverproblemen of ernstige nierproblemen vóór gebruik eerst met uw arts.

Overleg bij infectie van de longen of ernstige astma vóór gebruik eerst met uw arts.

Neem contact op met een arts als uw totale conditie slechter wordt.

Neem eerst contcat op met een arts als u bent gestopt of wil stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij zwangerschapswens (eerst overleggen met de arts).

Borstvoeding

Na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of een licht gevoel in het hoofd veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt de bloedvaten in de longen en kan op die wijze de bloeddruk in de longen verlagen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- blozen
- roodheid in het gezicht
- hoesten
- bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- hoofdpijn
- kramp (= spasme) van de kaakspier
- flauwvallen (= syncope)

Overige bijwerkingen

- bloedingen (in combinatie met bloedverdunners = anti-coagulantia)

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagers (= anthypertensiva)

Bloedverdunenrs (= trombose-middelen, anti-coagulantia), waaronder ook acetylsalicylzuur (= 'aspirine'), dat ook in veel pijnstillers en koortsvelagende middelen voorkomt

Hartmiddelen

Hoe te gebruiken?

Volg zeer nauwkeurig het voorschrift van uw (huis)arts, op het etiket en in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 6-9 inhalaties per dag

Breek vlak voor het inhaleren, de ampul open en doe de vloeistof in de vernevelkamer.

Eventuele restanten in de vernevel-oplossing niet opnieuw gebruiken.

Vermijdt ieder contact van de oplossing met huid of ogen.

Zorg voor een goede ventilate van de kamer waarin u dit medicijn inhaleert.

Pasgeborenen, baby's, kinderen en zwangere vrouwen mogen niet worden blootsgesteld aan dit medicijn.

Raadpleeg uw arts als u een dosis bent vergeten.

Raadpleeg uw arts als u een overdosis heeft gebruikt en last krijgt van bonzende hoofdpijn, blozen, misselijkheid, overgeven, diarree, duizeligheid en/of flauwvallen

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw (huis)arts als u wil stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Zie ook: Gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Ventavis®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- ernstige hoofdpijn
- bloezen
- roodheid in het gezicht
- misselijkheid
- overgeven
- diarree
- duizeligheid
- flauwvallen

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017