Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 115058

Werkzame stof

Fluocinolonacetonide

Geneesmiddelgroep

Diverse oogmiddelen, corticosteroiden

Samenstelling

Intravitreaal implantaat: 190 mcg fluocinolonacetonide

Fabrikant/Leverancier

Alimera Sciences Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Macula-degeneratie (= gelevlek-degeneratie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen.

Aandoeningen in het oog veroorzaakt door micro-organismen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken bij borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de vorming van bindweefsel en van snel groeiende bloedvaten op de gele vlek (= macula). Hierdoor wordt de bloedvoorziening naar de gele vlek afgeremd.

Bijwerkingen

Bloedingen, glasachtige (vitreuze hemorrragie)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen), zoals wazig en onduidelijk zien, lichtflitsen, zwarte vlekken, donkere vlekken in het gezichtsveld (= scotoma) en gekleurde ringen (= halo)

Gezichtsvermogen, afname (meestal gedeeltelijk omkeerbaar)

Licht(over)gevoeligheid

Netvliesbloedingen

Tranenvloed, verstoorde

Wisselwerkingen

Medicijnen die de lichtgevoeligheid (= fotosensibiliteit) verhogen, zoals bloedsuikerverlagende middelen (= antidiabetica), fenothiazinen, friseofulvine, sulfonamiden, tetracyclinen, bepaalde plasmiddelen (thiazide-diuerica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts toegediend door middel van een injectie in het oog.

Vóór toediening de patiënt instrueren om zichzelf antimicrobiële druppels toe te dienen (4×/dag, gedurende 3 dagen vóór en na iedere injectie).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017