Werkzame stof

Pokkenvaccin: bevat levend, gemodificeerd vacciniavirus Ankara.

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Pokkenvaccin (levend, gemodificeerd vacciniavirus Ankara)

Imvanex® bevat geen pokkenvirus (Variola) en kan pokken niet verspreiden of veroorzaken.

Fabrikant/Leverancier

Bavarian Nordic A/S

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Imvanex® is een vaccin dat wordt gebruikt bij volwassenen om infectie met pokken te voorkomen.
Pokken

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Ziekten, acute en ernstige, die gepaard gaan met koorts

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin alleen indien strikt noodzakelijk toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin alleen indien strikt noodzakelijk toedienen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Sommige bijwerkingen (bijvoorbeeld duizeligheid) kunnen invloed hebben op uw rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Hoe werkt het?

Als iemand het vaccin krijgt, gaat het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) zijn eigen bescherming tegen de ziekte aanmaken, in de vorm van antistoffen tegen het pokkenvirus.
Imvanex® bevat geen pokkenvirus (Variola) en kan pokken niet verspreiden of veroorzaken.

Bijwerkingen

- ademhalingsproblemen
- duizeligheid
- zwelling van het gezicht en de hals.
Deze symptomen kunnen wijzen op een ernstige allergische reactie.

Hoofdpijn

Injectieplaats: roodheid, pijn, verharding

Jeuk

Koorts

Misselijkheid

Pijn, algemene

Wisselwerkingen

Gebruikt u naast Imvanex® nog andere geneesmiddelen, of heeft u kort geleden andere geneesmiddelen gebruikt of andere vaccins toegediend gekregen? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Het vaccin wordt door uw arts of verpleegkundige onder de huid ingespoten, bij voorkeur in de bovenarm. Het mag niet in een bloedvat worden gespoten.

Als u nog nooit tegen pokken bent ingeënt:
- U krijgt twee injecties.
- De tweede injectie wordt niet eerder dan 28 dagen na de eerste gegeven.
- Zorg ervoor dat u de kuur van twee injecties afmaakt.

Als u al eerder tegen pokken bent ingeënt:
- U krijgt één injectie.
- Als uw afweersysteem verzwakt is, krijgt u twee injecties, waarbij de tweede injectie niet eerder dan 28 dagen na de eerste wordt gegeven.

Hoe te bewaren?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na ?EXP?. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de vriezer (-20 °C ± 5 °C). Na ontdooien van het vaccin niet opnieuw invriezen. Na ontdooiing moet het vaccin onmiddellijk worden gebruikt.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Voor bescherming (= immunisatie) op langere termijn wordt aanbevolen de volledige inenting iedere 3 jaar te herhalen.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen na toediening van dit vaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017