Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Indometacine

Samenstelling

Indocid PDA® poeder voor injectievloeistof: 1 mg indometacine-natrium-trihydraat per poeder

Fabrikant/Leverancier

Indocid PDA®: Merck Sharp & Dohme BV (MSD)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ductus arteriosus Botalli : open verbinding tussen de grote lichaamsslagader (= aorta) en de longslagader (= arteria pulmonalis) bij te vroeg geborenen (= prematuren)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedplaatjes, tekort (= trombocytopenie)

Bloedstollingsstoornissen

Darmslijmvlies-ontsteking met weefselafsterving en darmwand-doorboringen (= enterocolitis necroticans)

Hartaandoeningen, waarbij een aangeboren open verbinding tussen de grote lichaamsslagader (= aorta) en de longslagader (= arteria pulmonalis) open moet blijven

Infecties (of vermoeden daarvan), indien onbehandeld

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Niet van toepassing.

Hoe werkt het?

Dit medicijn sluit een open verbinding (= ductus arteriosus Botalli) tussen de grote lichaamsslagader (= aorta) en de longslagader (= arteria pulmonalis) bij pasgeborenen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging in de longen, verhoging (= pulmonale hypertensie)

Bloedingen, diverse

Bloedstollingsstoornissen

Buik, opgezette

Darmdoorboring (= darmperforatie)

Darmslijmvlies-ontsteking met weefselafsterving en darmwand-doorboringen (= enterocolitis necroticans)

Darmverlamming (= ileus), voorbijgaande

Infecties, verergering

Maagdarm-stoornissen

Nierfunctie-stoornissen

Ontlasting, zwart door bloedresten (= melaena)

Vochtophoping (= oedeem)

Water- en zoutbalans, stoornissen

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Amikacine (= Amukin®)

Digitalis (= Lanoxin®)

Furosemide (= Fusid®, Lasiletten®, Lasix®)

Gentamycine (= Garacol®, Garamycin®, Septopal®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Zie bijsluiter in de verpakking.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Indocid PDA® Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017