Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 34568

Werkzame stof

Difterie-toxoïde, tetanus-toxoïde, poliovirus type I en geinactiveerde pertussistoxine (kinkhoest)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Suspensie voor injectie; wegwerpspuit 0,5 ml.
Bevat per dosis à 0,5 ml: difterietoxoïd ≥ 30 IE, pertussistoxoïde 25 microgram, pertussis filamenteus hemagglutinine (FHA) 25 microgram, pertussispertactine 8 microgram, tetanustoxoïd ≥ 40 IE, geïnactiveerd gezuiverd poliovirus type 1 40 DE (= D-antigeen eenheden), type 2 8 DE, type 3 32 DE; tevens aluminiumhydroxide 0,95 mg, formaldehyde. Bevat sporen van neomycine, polymyxine B en polysorbaat.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Difterie , tetanus (= stijfkramp), polio en kinkhoest

Het is een vaccin dat als herhalingsdosis (boostervaccinatie) wordt gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweer, verminderde (o.a. bij HIV/AIDS), vaccinatie zo nodig uitstellen

Infectieziekten, acute (vaccinatie uitstellen)

Koorts, hoger dan 38,5oC (vaccinatie uitstellen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit vaccin, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare vaccins

Als binnen 7 dagen na eerdere vaccinatie met een pertussis (kinkhoest) bevattend vaccin problemen met het zenuwstelsel (encefalopathie) zijn meegemaakt.

Vaccins, andere dan dit middel (niet gelijktijdig of niet binnen een bepaalde periode na elkaar geven)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Dit vaccin niet toedienen tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij toediening volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Het vaccin is werkzaam omdat het er voor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes tetatanus, difterie en kinkhoest.

Bijwerkingen

Injectieplaats: plaatselijke (= lokale) reacties, zoals pijn, roodheid, zwelling, weefselverharing (= induratie)

Hoofdpijn

Koorts

Verminderde eetlust

Malaise

Prikkelbaarheid

Slaperigheid

Braken en diarree

Wisselwerkingen

Andere vaccins

Immuno-suppressiva

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige toegediend in een spier (= intra-musculair).
Het vaccin moet voor inenting worden geschud.

Hoe te bewaren?

In de koelkast (dus niet in vriezer!) bij een temperatuur van 2-8oC.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Boostrix® is een vaccin dat als herhalingsdosis (boostervaccinatie) wordt gebruikt

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017