Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1999

Werkzame stof

Eptifibatide

Geneesmiddelgroep

Trombocyten-aggregatie-remmers (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Samenstelling

Infusievloeistof, flacon 100 ml: 0,75 mg eptifibatide per ml

Injectievloeistof, flacon 10 ml: 2 mg eptifibatide per ml

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ter voorkóming van een hartinfarct bij angina pectoris en andere hartaandoeningen; in combinatie met heparine en acetylsalicylzuur

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Vraag hierover zo nodig informatie aan uw medisch specialist of huisarts.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de medisch specialist anders besluit).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de medisch specialist anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten).

Bijwerkingen

Atriumfibrilleren

Bloedingen, kleine of grote

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken, met bloed (= bloedbraken)

Hartfalen

Hartstilstand

Shock

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Integrilin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017