Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel.

Werkzame stof

Interferon alfa 2a

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Immunomodulantia

Interferonen

Samenstelling

Roferon A® injectievloeistof: 30 miljoen IE (= Internationale Eenheden) interferon alfa 2a
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Roferon A® injectievloeistoffen, 0,5 ml in wegwerpspuit ('Easy Ject'): 3, 4, 5, 6, 9 of 18 miljoen IE (= Internationale Eenheden) interferon-alfa-2a

Fabrikant/Leverancier

Roferon A®: Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Carcinoïden, uitgezaaid (bepaalde vorm van kanker van huid, slijmvliezen en/of klieren)

Eosinofiel granuloom(bepaalde vorm van kanker van o.a. longen en botten; vooral bij oudere kinderen

Haarcel-leukemie(bepaalde vorm van bloedkanker

Hemangioom(= tumor bestaande uit een kluwen van bloedvaten) bij zuigelingen, indien levensbedreigend

Hepatitis B(= serumhepatitis), leverontsteking door infectie met hepatitis-B-virus

Hepatitis C, leverontsteking door infectie met hepatitis-C-virus

Kaposi-sarcoom (= paarsrode, knobbelvormige huidwoekeringen, vooral aan benen en later uitzaaiend naar lymfeklieren, slijmvliezen en ingewanden), in relatie tot AIDS

Chronische myeloïde leukemie (= bepaalde vorm van bloedkanker)

Niercel-carcinoom(= bepaalde vorm van nierkanker)

Non-Hodgkin lymfoom (= bepaalde vorm van kanker van het lymfatische systeem)

T-cel-lymfoom(= bepaalde vorm van bloedkanker, die wordt veroorzaakt door HIV-virussen)

Trombocytose(= verhoogd aantal bloedplaatjes in het bloed)

Hanekamvormige wratjes (= condylomata acuminata)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergfunctie, stoornissen

Centrale zenuwstelsel (= hersenen en ruggenmerg), stoornissen

Epilepsie, ongecontroleerde aanvallen

Hartaandoeningen, bestaande of in het verleden doorgemaakt

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Leverontsteking (hepatitis), chronische, met weefselverschrompeling (= levercirrose)

Leverontsteking (hepatitis), chronische, na behandeling met geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken (= immunosuppressiva)

Leverontsteking (= hepatitis), plotselinge (= acute) door falend afweersysteem (= immuunsysteem)

Leverontsteking (= hepatitis), door auto-immuunreactie

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Patiënten met chronische myeloïde leukemie met een HLA-identiek familielid en voor wie een homologe beenmergtransplantatie is gepland

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking van interferon en de aanwezigheid van benzylalcohol in de injectievloeistof is schade aan de vrucht niet uitgesloten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virus-infecties en vormen van kanker.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angst

Bevingen (= remoren)

Bewusteloosheid (= coma), na zeer hoge doses

Bloedbeeld-afwijkingen (= hematologische afwijkingen)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Elektrocardiogram (ECG), stoornissen

Emotionele kwetsbaarheid (= labiliteit)

Gedragsstoornissen

Gevoelsstoornis van de tastzin (= paresthesie)

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsstoornissen

Griepverschijnselen

Haaruitval, kaalheid (= alopecia)

Handen, bleke

Hoofdpijn

Impotentie, tijdelijke

Injectieplaats, irritatie, pijn, ontsteking

Jeuk

Koorts

Koortslip (= herpes labialis), verergering

Koude rillingen

Krampaanvallen (convulsies), na zeer hoge doses

Lage rugpijn (= lumbago)

Misselijkheid

Nierfunctie-vermindering

Pijn achter de ogen

Slaperigheid

Smaakveranderingen

Spierpijn (= myalgie)

Stijfheid (= rigiditeit)

Vergeetachtigheid

Vermoeidheid

Verwardheid

Zenuwachtigheid (= nervositeit)

Zweten, overmatig

Wisselwerkingen

Medicijnen die de beenmergfunctie onderdrukken (o.a. bepaalde middelen tegen kanker = cytostatica)

Medicijnen die de bloedsamenstelling en -functie negatief beïnvloeden (= hematotoxisch)

Medicijnen die de werking van het hart negatief beïnvloeden (= cardiotoxisch)

Medicijnen die de werking van het zenuwstelsel negatief beïnvloeden (= neurotoxisch)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Roferon A®

Bijzonderheden

Injectievloeistof met 30 miljoen IE (= Internationale Eenheden) interferon alfa 2a bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

De 'Easy Ject' injectievloeistoffen bevatten geen conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017