Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Interferon alfacon-1

Geneesmiddelgroep

Interferonen

Samenstelling

Infergen® oplossing voor injectie, flacon 0,3 ml (+ wegwerpspuit): 30 microgram interferon alfacon-1 per ml

Fabrikant/Leverancier

Infergen®: Yamanouchi Europe BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis (type C), langdurige (= chronische)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Auto-immuunziekten

Centrale zenuwstelsel (= hersenen en ruggenmerg), stoornissen

Epilepsie

Hartaandoeningen, bestaande of in het verleden doorgemaakt

Immunosuppressie, bijvoorbeeld na transplantatie

Kinderen tot 18 jaar

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Leverontsteking (hepatitis), chronische, met weefselverschrompeling (= levercirrose)

Leverontsteking (hepatitis), chronische, na behandeling met geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken (= immunosuppressiva)

Leverontsteking (= hepatitis), plotselinge (= acute) door falend afweersysteem (= immuunsysteem)

Leverontsteking (= hepatitis), door auto-immuunreactie

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Psychiatrische aandoeningen, bestaande of in het verleden doorgemaakt

Schildklieraandoeningen, die niet onder controle zijn

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, zoals deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen virus-infecties die hepatitis-C veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Allergische reacties

Angstgevoelens

Bloedbeeld, veranderingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bovenste luchtweginfecties

Braken

Buikpijn

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Emotionele kwetsbaarheid (= labiliteit)

Gewichtsveranderingen

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia)

Hartritme-stoornissen (aritmieën), met name bij reeds bestaande hartaandoeningen

Herpes simplex-infectie

Hoesten

Hoofdpijn

Huidgevoeligheid, verminderde (= paresthesie)

Huiduitslag

Injectieplaats: reacties

Jeuk

Koorts

Longontsteking (= pneumonie)

Misselijkheid

Nervositeit

Neusbloedingen

Slapeloosheid

Slaperigheid

Smaakverandering

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Stijfheid

Tandvleesbloedingen

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Vochtophoping onder de huid (= oedeem)

Zenuwaandoeningen (= neuropathie)

Zin in seks (= libido), verminderde

Zweten, overmatig

Zwakte, algeheel gevoel van (= asthenie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de beenmergfunctie onderdrukken (o.a. bepaalde middelen tegen kanker = cytostatica)

Medicijnen die de bloedsamenstelling en -functie negatief beïnvloeden (= hematotoxisch)

Medicijnen die de werking van het hart negatief beïnvloeden (= cardiotoxisch)

Medicijnen die de werking van het zenuwstelsel negatief beïnvloeden (= neurotoxisch)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-geneesmiddelen die in het geheel niet niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Infergen®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017