Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Interferon alfa 2b

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Imunomodulantia

Interferonen

Samenstelling

Injectievloeistoffen (Multidosispen) met interferon alfa 2b
De injectievloeistof bevat albumine-eiwit als stabilisator en methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat of m-cresol als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Carcinoïd , uitgezaaid (bepaalde vorm van kanker van o.a. klieren en lever)

Eosinofiel granuloom (bepaalde vorm van kanker van o.a. longen en botten; vooral bij oudere kinderen)

Haarcel-leukemie (bepaalde vorm van bloedkanker)

Hemangioom (= tumor bestaande uit een kluwen van bloedvaten) bij zuigelingen, indien levensbedreigend

Hepatitis B (= serumhepatitis), leverontsteking door infectie met hepatitis-B-virus

Hepatitis C, leverontsteking door infectie met hepatitis-C-virus

Kaposi-sarcoom (= paarsrode, knobbelvormige huidwoekeringen, vooral aan benen en later uitzaaiend naar lymfeklieren, slijmvliezen en ingewanden), in relatie tot AIDS

Chronische myeloïde leukemie (= bepaalde vorm van bloedkanker)

Melanoom, kwaadaardig (= maligne), bepaalde vorm van kanker uitgaande van moedervlekken

Myeloom, multipel (bepaalde vorm van kanker die van beenmerg of ruggenmerg uitgaat)

Non-Hodgkin lymfoom (= bepaalde vorm van kanker van het lymfatische systeem)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Auto-immuunziekten

Centrale zenuwstelsel (= hersenen en ruggenmerg), stoornissen

Epilepsie, ongecontroleerde aanvallen

Hartaandoeningen, bestaande of in het verleden doorgemaakt

Immunosuppressie, bijvoorbeeld na transplantatie

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Leverontsteking (hepatitis), chronische, met weefselverschrompeling (= levercirrose)

Leverontsteking (hepatitis), chronische, na behandeling met geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken (= immunosuppressiva)

Leverontsteking (= hepatitis), plotselinge (= acute) door falend afweersysteem (= immuunsysteem)

Leverontsteking (= hepatitis), door auto-immuunreactie

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen Overgevoeligehid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. albumine-eiwit en methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat of m-cresol)

Psychiatrische aandoeningen, bestaande of in het verleden doorgemaakt

Schildklieraandoeningen, die niet onder controle zijn

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking van interferon en de aanwezigheid van benzylalcohol in de injectievloeistof is schade aan de vrucht niet uitgesloten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , verminderd concentratievermogen en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virus-infecties en vormen van kanker.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewusteloosheid (= coma), na zeer hoge doses

Bloedbeeld-afwijkingen (= hematologische afwijkingen)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Concentratievermogen, verminderd

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Emotionele kwetsbaarheid (= labiliteit)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepverschijnselen

Haaruitval, kaalheid (= alopecia)

Hoofdpijn

Koorts

Koude rillingen

Krampaanvallen (convulsies), na zeer hoge doses

Laboratoriumwaarden, afwijkingen

Misselijkheid

Prikkelbaarheid

Rugpijn

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierpijn (= myalgie)

Stijfheid (= rigiditeit)

Vermoeidheid

Verwardheid

Zweten, overmatig

Zwakte, algeheel gevoel van (malaise)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de beenmergfunctie onderdrukken (o.a. bepaalde middelen tegen kanker = cytostatica)

Medicijnen die de bloedsamenstelling en -functie negatief beïnvloeden (= hematotoxisch)

Medicijnen die de werking van het hart negatief beïnvloeden (= cardiotoxisch)

Medicijnen die de werking van het zenuwstelsel negatief beïnvloeden (= neurotoxisch)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®, Unilair®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Intron A®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bBevat albumine-eiwit als stabilisator en methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat of m-cresol als conserveermiddelen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017