Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Salbutamol en ipratropium

Geneesmiddelgroep

Luchtweg-verwijdende middelen, combinaties

Samenstelling

Inhalatievloeistof ('0,5/2,5'), 100 ml: 500 microgram ipratropium-bromide en 2,5 mg salbutamol-sulfaat per ml

De inhalatievloeistof bevat benzalkoniumchloride en natriumedetaat als conserveermiddelen,

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 109136

Pharma Stulln GmbH
RVG 112344

Cipla Europe NV
RVG 114132

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische bronchitis

Long-emfyseem

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor parasympathicolytica, zoals ipratropium, of voor sympathicomimetica, zoals salbutamol.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals werkzaamheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stoffen in dit medicijn verwijden ieder op hun eigen wijze de luchtwegen. Hierdoor verbetert de longfunctie.

Bijwerkingen

Benauwdheid (dyspnoe; bronchospasmen)

Bevingen (= tremor)

Droge mond

Duizeligheid

Hartfrequentie, verhoogd (= tachycardie)

Hartkloppingen

Hoest

Hoofdpijn

Irritatie van mond en keel

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Misselijkheid

Nervositeit

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers, vooral niet-selectieve (o.a. propranolol = Inderal®)

Corticosteroïden

Plasmiddelen (diuretica)

Sympathicomimetica, andere dan dit middel (o.a. fenoterol en salmeterol)

Theofylline (o.a. Euphyllin®, Euphylong®, Theolin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

De nevel mag niet in de ogen terechtkomen.

Bij groene staar (= glaucoom) de ogen afschermen tijdens gebruik van dit middel.

Hoe te bewaren?

Zie het bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is meestal alleen zinvol wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude recept-medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is het gebruik van medicijnen dan vaak slecht (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ipratropium/Salbutamol Inhalaties FNA

Bijzonderheden

De inhalatievloeistoffen bevatten benzalkoniumchloride en natriumedetaat als conserveermiddelen,

Overdosering

Angst, bevingen (= tremoren), beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), braken, hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), hoofdpijn, misselijheid, opwinding,slapeloosheid, spierkrampen, vaatverwijding, waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017