Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1981

Werkzame stof

Isoprenaline

Geneesmiddelgroep

Bèta-sympathico-mimetica

Samenstelling

Infusievloeistof, ampul 1 ml: 1 mg isoprenaline-hydrochloride per ml

Injectievloeistof ('Minijet'), 10 ml: 0,02 mg isoprenaline-hydrochloride per ml (bevat pyrosulfiet als anti-oxidans)

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritme-stoornissen, bepaalde

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartritme-stoornissen, bepaalde (tachy-aritmieën)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen ('Minijet' bevat pyrosulfiet)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de bèta-receptoren van o.a. hart en bloedvaten. Hierdoor nemen ritme, prestatie (= cardiac output), prikkelgeleidingssnelheid en prikkelbaarheid van het hart toe. De periode dat het hart niet prikkelbaar is (= refractaire periode) wordt verkort.

De bovenwaarde van de bloeddruk (= systolische druk) neemt toe, terwijl de benedenwaarde (= diastolische druk) afneemt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremoren)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hartritme-stoornissen (aritmieën), soms ernstige

Hoofdpijn

Onrust

Zweten

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde, zoals tricyclische (o.a. imipramine = Tofranil®) en MAO-remmers (moclobemide = Aurorix®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Epinefrine (= adrenaline)

Halothaan en daarmee vergelijkbare middelen

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Sympathicolytica

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Isoprenaline Injecties

Bijzonderheden

Injectievloeistof 'Minijet' bevat pyrosulfiet als conserveermiddel (anti-oxidans).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017