Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/905

Werkzame stof

Travoprost

Geneesmiddelgroep

Glaucoom-middelen

Samenstelling

Oogdruppels met 30 microgram travoprost per ml.

Toedieningsvorm

Fabrikant/Leverancier

Alcon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Glaucoom, voorkómen of behandelen van verhoogde oogboldruk

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Personen jonger dan 18 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzalkoniumchloride)

Zwangerschap of zwangerschap mogelijk

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap of als zwangerschap mogelijk of niet uitgesloten is.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn -vooral na het druppelen- kan als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen, zoals wazig zien en verminderde gezichtsscherpte veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevordert de afvoer van oogvocht. Hierdoor neemt de oogdruk af.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Gezichtsstoornissen, o.a. wazig zien, verminderde gezichtsscherpte

Hartslag, vertraagde (= bradycardie)

Hoofdpijn

Ogen: jeuk, rood, droog, brandend of prikkend gevoel, 'vuiltje' (net alsof), pijn, lichtovergevoeligheid

Oogiris: kleurverandering

Oogleden: kleurverandering

Wimpers, langer en/of donkerder

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 1 druppel in één of in beide ogen.

Verwijder uw contactlenzen vóór gebruik van dit middel en doe deze 15 minuten ná druppelen weer in.
Het conserveermiddel (benzalkonium) kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Wacht tenminste 5 minuten tussen het inbrengen van deze oogdruppels en andere oogdruppels.

Verwijder het foliezakje vlak vóór het eerste gebruik van het flesje en schrijf de datum van openen op het etiket.

Was uw handen.

Ga voor de spiegel staan en trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag totdat er een zakje ontstaat waarin de druppel moet vallen.

Keer de fles om, breng de tip dicht bij uw oog, knijp in het flesje en laat één druppel in het te behandelen oog vallen.
Herhaal dit als u een druppel naast het oog valt. Was uw oog met warm water uit als u teveel vloeistof in het oog krijgt en wacht met druppelen tot de volgende dosis aan de beurt is.
Herhaal deze procedure als beide ogen moeten worden behandeld.

Zorg er voor dat vóór, tijdens en na het druppelen de tip van de druppelteller niet in aanraking komt met uw handen, oog of oogleden. Dit om infectie van de oogdruppelvloeistof te voorkomen.

Laat het onderste ooglid los en druk met een vinger in de ooghoek naast uw neus om te voorkómen dat de druppel via de neusholte in de keelholte en de maag terechtkomt.

Schroef het flesje onmiddellijk na gebruik weer dicht om infectie van de oogdruppelvloeistof te voorkomen.

Gebruik de inhoud van het flesje niet langer dan 4 weken na de datum van openen.

Vergeten: druppel alsnog en ga daarna volgens schema verder. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hoe te bewaren?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

In de originele verpakking bij 2-8oC in de koelkast (niet in de vriezer!).

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

In geopende toestand maximaal 4 weken bij maximaal 25oC bewaren.

Gooi het flesje maximaal vier weken na openen weg. Doe dit ook als er nog vloeistof in zit.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De oogdruppels bevatten polyquad als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017