Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/485/001-011

Werkzame stof

Vildagliptine

Geneesmiddelgroep

Orale bloedsuiker-verlagende middelen (= orale antidiabetica)

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg sitagliptine.

Fabrikant/Leverancier

Novartis Europharm Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Suikerziekte (= diabetes mellitus) type 2 (= niet-insuline afhankelijk)

Jalra® wordt gebruikt in combinatie met bepaalde andere medicijnen die de bloedglucose verlagen, die u al voor uw diabetes gebruikt samen met een dieet en schema voor lichaamsbeweging. Uw arts schrijft Januvia voor als aanvullend medicijn om uw bloedglucose onder controle te krijgen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bij gebruik van insuline

Diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes met een hoge bloedglucose, snel gewichtsverlies, misselijkheid of braken)

Als u problemen met de nieren heeft, is dit medicijn mogelijk niet het juiste geneesmiddel voor u.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de veiligheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn bij de mens wordt uitgescheiden met de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan bij sommige mensen duizeligheid en/of veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Selectieve dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) remmer. Voorkomt hydrolyse van incretine-hormonen door het enzym DPP-4. Hierdoor stijgen de plasmaconcentraties van de actieve vorm van GLP-1 (glucagon-like-peptide-1) en GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide). Door deze toename van GLP-1 en GIP wordt de insulineafgifte verhoogd en de glucagonconcentratie verlaagd op glucoseafhankelijke wijze. Dit leidt bij diabetes mellitus type 2 tot een lager HbA1c-gehalte en lagere nuchtere en postprandiale glucosewaarden.

Belangrijk

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Sommige patiënten hebben bij gebruik van Jalra® en metformine de volgende bijwerkingen gekregen:
Vaak: misselijkheid
Soms: gewichtsverlies, gebrek aan eetlust, buikpijn, diarree, lage bloedglucose, slaperigheid.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van Jalra® en pioglitazon de volgende bijwerkingen gekregen:
Vaak: lage bloedglucose en winderigheid. Daarnaast hebben sommige patiënten bij gebruik van
Januvia en pioglitazon zwelling van de voet gemeld. Deze bijwerkingen kunnen voorkomen met sitagliptine en elk glitazonpreparaat (bv. rosiglitazon).

Sommige patiënten hebben bij gebruik van alleen Jalra de volgende bijwerkingen gekregen:
Vaak: lage bloedglucose, hoofdpijn
Soms: duizeligheid, verstopping.
Daarnaast hebben sommige patiënten

Daarnaast hebben sommige patiënten bij gebruik van Jalra® de volgende bijwerkingen gemeld:
Vaak: ontsteking aan het bovenste deel van de luchtwegen, verstopte neus of loopneus en keelpijn, artrose, pijn in arm of been.

Huiduitslag (allergische reactie)

Zwelling van gezicht, lippen, tong en keel

Wisselwerkingen

Jalra® kan met de meeste geneesmiddelen worden gebruikt. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt voor geneesmiddelen die u op of zonder voorschrift kunt krijgen, en kruidensupplementen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucosewaarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling van diabetes met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht.

Het duurt ca. één week voordat dit medicijn werkt en ca. 6-8 weken voordat de werking maximaal is. Het is daarom van groot belang dat u dit medicijn nauwkeurig volgens doktersvoorschrift gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw arts en/of zorgvelener. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
o Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed (beperkt)volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Jalra® kan met of zonder drank of voedsel worden ingenomen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedcoglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017