Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/885

Werkzame stof

Trastuzumab emtansine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: monoklonale antilichamen: trastuzumab

Antikankermiddelen: cytostatica: emtansine

Samenstelling

Poeder voor concentraat voor intra-veneuze (= i.v.) infusie-vloeistof: 100 mg of 160 mg trastuzumab-emtasine

Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker, indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en met overexpressie van het humane epidermale groeifactor receptor 2 eiwit (HER2). Dit is een eiwit dat in grote hoeveelheden op het oppervlak van bepaalde kankercellen wordt gevonden en de groei van deze cellen bevordert.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademnood (dyspnoee), ernstige of indien aanvullende zuurstoftoediening is vereist

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor eiwitten van muizen of ratten (= muriene eiwitten)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap (tenzij de arts in overleg met u anders besluit).

Borstvoeding

Tijdens en gedurende 6 maanden ná toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Bij het optreden van verschijnselen als rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen geen motorvoertuigen of machines besturen en bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

Hoe werkt het?

Trastuzumab bindt zich selectief aan het antigeen HER2 dat zich bevindt op het oppervlak van uitgezaaide borstkankercellen met een overexpressie aan HER2. Als gevolg daarvan wordt de groei van zulke cellen gestopt.

Emtansine remt de polymerisatie van tubuline en veroorzaakt celdood tijdens de interfase of de daarop volgende mitose.

Bijwerkingen

Ademhalingsproblemen (arts waarschuwen)

Braken

Buikpijn

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepachtige verschijnselen

Hartfunctie-stoornissen (arts waarschuwen)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Lichaamszwakte (= asthenie)

Misselijkheid

Pijn

Pijn op de borst

Rillingen

Spierpijn

Wisselwerkingen

Er zijn is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen. Het risico van wisselwerkingen kan echter niet worden uitgesloten.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de koelkast (niet in de vriezer!) bij 2-8oC.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017