Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof
Samenstelling

Drank: 39 mg kalium per ml
Bevat methylhydroxybenzoaat als conserveermiddel

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Kalium-tekort (= hypokaliëmie), behandeling en voorkómen van (= profylaxe)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kaliumgehalte van bloed, te hoog (= hyperkaliëmie)

Maagdarmzweren (= peptische ulcera), ook indien eerder meegemaakt

Nierfunctie, ernstig verminderd (= ernstige nierinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (o.a. methylhydroxybenzoaat )

Plasmiddelen, die uitscheiding van kalium door de nieren verminderen (= kaliumsparende diuretica (thiazide-diuretica)

Voedselpassage door maag en darm, vertraagde

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap vast te stellen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgesn voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvemogen.

Hoe werkt het?

Kalium is van groot belang voor (1) een normale elektrische prikkelvorming en geleiding over zenuwcellen (= neuronen) en hart- en skeletspieren, (2) de vocht- en elektrolytenbalans van het lichaam en (3) handhaving van het evenwicht.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Diarree

Maagpijn

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Verwonding (= laesies) van slokdarm, maag en dunne darm

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

ACE-remmers

Amiloride (= Midamor®)

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), bepaalde (ACE-remmers)

Geneesmiddelen die de werking van de parasympathicus vertragen (= parasympathicolytica)

NSAID-pijnstillers (= prostaglandine-synthetase-remmende pijnstillers)

Pijnstillers, bepaalde (NSAID's)

Plasmiddelen, kaliumsparende (thiazide-diuretica)

Spironolacton (= Aldactone®)

Triamtereen (Dytac® en in Dyta-Urese® en Dytenzide®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen inde medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar b] slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Kaliumchloride Drank FNA

Bijzonderheden

De drank bevat methylhydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Overdosering

- ademhalingsproblemen
- bloeddrukdaling (= hypotensie)
- gevoelstoornissen
- hartritme-stoornissen (= aritmiën)
- shock
- spierschokken (= convulsies)
- spierverlammingsverschijnselen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017