Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/03/270/001-005

Werkzame stof

Oxybutynine

Geneesmiddelgroep

Urine-incontinentie-middelen

Samenstelling

Pleister met gereguleerde afgifte 36 mg/39 cm2 komt overeen met 3,9 mg/etmaal.

Transdermale gel: 100 mg/g

Fabrikant/Leverancier

UCB Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pollakisurie (= toename aantal urinelozingen per dag, zonder toename van de hoeveelheid urine)

Urine-incontinentie (= moeilijk of niet op kunnen houden van de urine)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Urinewegen en -blaas, vernauwingen en verstoppingen (= obstructieve mictie-stoornissen)

Nycturie (= veelvuldig nachtelijk plassen) en pollakisurie (= veelvuldig plassen overdag), ten gevolge van hart- of nieraandoening

Darm, luie (= darm-atonie), neiging tot

Dikkedarm-ontsteking (= colitis), ernstige

Dikke darm, vergroot (= megacolon)

Maagdarm-kanaal, vernauwing (= stenose) of verstopping (= obstructie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (de stroop bevat methylparahydroxybenzoëzuur als conserveermiddel)

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat in geringe mate over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , wazig zien en sufheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de spierspanning (= tonus) van de sluitspier van de urineblaas. Hierdoor wordt de opslagcapaciteit van de blaas vergroot en het aantal urinelozingen vermindert.

Bijwerkingen

Allergische reacties op de toepassingsplaats.

Droge mond

Duizeligheid

Gezicht, rood worden (blozen, 'flushing')

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hoofdpijn

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Sufheid

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Verstopping (= obstipatie)

Zien, wazig

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische)

Anticholinerge anti-parkinsonmiddelen

Antihistaminica

Antipsychotica

Amantadine

Kinidine

Atropine-achtige middelen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De pleister moet worden aangebracht op een stukje droge, intacte huid op de buik, de heupen of het zitvlak.

Voor elke nieuwe pleister dient de patient een nieuwe plek op de huid te kiezen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Gebruikte pleisters moeten buiten bereik van kinderen worden bewaard en dienen ingeleverd te worden bij de apotheek.

Overdosering

Onrust, opwinding, psychotische verschijnselen, bloeddrukdaling, rode huidgedeelten (flushes), koorts, misselijkheid, braken, verlammingen, ademhalingsproblemen, bewusteloosheid (= cpma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017